BẢNG GIÁ SỬA CHỮA TỦ LẠNH

Phụ tùng thay thế ĐVT Đơn giá (Vật tư + công)
Thay sò lạnh Con 550.000đ – 850.000đ
Thay sò nóng Con 550.000đ – 850.000đ
Thay điện trở xả đá Cái 550.000đ – 850.000đ
Thay timer xả đá Ống 650.000đ – 800.000đ
Thay thermostat Cái 650.000đ – 800.000đ
Sửa board xả tuyết Cái Liên hệ
Thay cảm biến Cái 650.000đ – 800.000đ
Thay rơ le bảo vệ block Cái 650.000đ – 800.000đ
Thay ron cửa tủ Mét Liên hệ
Thay roong cửa Mét Liên hệ
Quạt dàn lạnh Cái 650.000đ – 800.000đ
Thay block Cái Liên hệ
 Sò lạnh    250.000đ      – 350.000đ
  Sò nóng    250.000đ      – 350.000đ
  Điện trở    350.000đ      – 450.000đ
  Timer    450.000đ      – 550.000đ
  Sửa board tủ đông có dung tích < 220 lít    550.000đ      – 850.000đ
  Sửa board tủ đông có dung tích > 220 lít    1.300.000đ   – 1.500.000đ
  Sửa board tủ đông Inverter hoặc side by side    1.800.000đ   – 2.200.000đ
  Hàn ống đồng, nạp gas cho tủ 120 – 140 lít    950.000đ      – 1.100.000đ
  Hàn ống đồng, nạp gas cho tủ > 140 lít    1.200.000đ   – 1.400.000đ
  Hàn ống đồng, nạp gas cho tủ > 140 lít (Gas 600A)    1.450.000đ   – 1.650.000đ
  Bộ khởi động block (rơ le + thermic + tụ…)    450.000đ      – 550.000đ
  Thermostat (cảm biến nhiệt độ)    550.000đ      – 650.000đ
  Thay ron tủ đông (trắng)    270.000đ/met
  Quạt tủ đông cơ    550.000đ      – 750.000đ
  Quạt tủ đông board    1.400.000đ   – 1.600.000đ
  Quạt tủ side by side    1.800.000đ   – 2.200.000đ
  Hàn dàn + nạp gas tủ mini    650.000đ      – 750.000đ
  Thay dàn + nạp gas tủ mini    950.000đ      – 1.100.000đ
  Thay block tủ đông < 350 lít    1.700.000đ   – 2.500.000đ
  Thay block tủ đông > 350 lít    2.800.000đ   – 3.700.000đ
  Thay block tủ đông > 550 lít    3.800.000đ   – 4.200.000đ
  Sơn 2 cánh tủ đông thường    1.250.000đ   – 1.400.000đ
  Sơn cánh tủ đông side by side    1.800.000đ   – 2.000.000đ
  Vệ sinh tủ đông thường    450.000đ
  Vệ sinh tủ đông side by side    550.000đ
  Quạt dàn nóng

 

Loại tủ lạnh Giá thay gas
   90 lít – 160 lít    500.000đ – 600.000đ
   180 lít – 250 lít    1.000.000đ – 1.500.000đ
   260 lít – 350 lít    1.600.000đ – 1.800.000đ
   400 lít – 600 lít    2.000.000đ – 2.300.000đ
   Lớn hơn 600 lít    2.500.000 trở lên